A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
Pilnas žodis   Pabaiga   Kiek raidžių nuo galo   Bet kuri dalis [?]
Nustatymai


Žodis igubti nerastas. Gal ieškoti įgubti?

Pagal užklausą igubti rasta rezultatų: 52 (jei kirčiavimas neatitinka, pasirinkite, pagal kiek raidžių nuo galo ieškoti)

apgaubti ?
apgaubti

apsupti, apdengti: A. skara galvą. | prk.: Naktis apgaubė žemę. | sngr.: Apsigaubk skepeta (skepetą).
Ieškoti "apgaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au
apgaubti
apgrubti ?
apgrubti

ne visai sugrubti: apgrubo rankos
Ieškoti "apgrubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apgr, ubti

apšlubti ?
apšlubti

pasidaryti šlubam, apraišti: Arklys apšlubo.
Ieškoti "apšlubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apšl, ubti

atgrubti ?
atgrubti

nuo šalčio, darbo sustirti, sugrubti: atgrubo rankos.
Ieškoti "atgrubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atgr, ubti
atgrubti
baubti ?
baubti

1. storu balsu bliauti, mauroti: Jautis baubia.
Ieškoti "baubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au
baubti
daubti ?
daubti

žr. duobti 1, 2
Ieškoti "daubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

dubti ?
dubti

1. darytis dubiam, rastis įdubai: Medžio vidus dumba, darosi tuščias. Į senatvę skruostai dumba.
Ieškoti "dubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: dub, bti

gaubti ?
gaubti

supti, dengti, gobti: G. skarele galvą. Debesys gaubė mėnulį. gaubiamoji žūklė. | sngr.: gaubkis apsiaustu.
Ieškoti "gaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

glaubti ?
glaubti

glausti prie savęs.
Ieškoti "glaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

grubti ?
grubti

darytis negraibščiam, stingti, stirti: Grumba rankos, pirštai (nuo šalčio, senatvės).
Ieškoti "grubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: gru, bti
grubti
gubti ?
gubti

gaubtis, linkti: Siena gumba.
Ieškoti "gubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: gub, bti

įdubti ?
įdubti

įlinkti, pasidaryti dubiam: įdubo stogas, statinės dugnas. Žandai įdubo. įdubusios akys.
Ieškoti "įdubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: įdu, bti

įgaubti ?
įgaubti

į vidų įlenkti, įduobti: Toks svoris įgaubė lubas. Ńgaubtas stiklas. | sngr.: Statinės dugnas įsigaubė.
Ieškoti "įgaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

įgubti ?
įgubti

įlinkti, įdubti: Siena įgubo.
Ieškoti "įgubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: įgu, bti

įkniubti ?
įkniubti

1. veidu įsikniaubti: Į. į priegalvį.
Ieškoti "įkniubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: įkni, ubti

išdaubti ?
išdaubti

žr. išduobti
Ieškoti "išdaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

išdubti ?
išdubti

1. pasidaryti dubiam, išdrevėti: išdubęs medis.
Ieškoti "išdubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: išd, bti

išgaubti ?
išgaubti

į viršų išlenkti, išriesti: išgaubti stiklai. | sngr.: Durų lentos išsigaubė.
Ieškoti "išgaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

išgubti ?
išgubti

išsigaubti: Siena išgubo.
Ieškoti "išgubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: išg, bti

išsriaubti ?
išsriaubti

šnek. sriaubiant išgerti: Karvė išsriaubė vandenį
Ieškoti "išsriaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

kniubti ?
kniubti

1. ant kelių klupti susilenkiant: Arklys kniumba eidamas. Po kojų tau kniubsiu.
Ieškoti "kniubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: kni, bti

nugaubti ?
nugaubti

nusiausti, nurišti (skarą, nuometą ir kt.): nugaubk jai nuo pečių skarą. | sngr.: Nusigaubti galvą.
Ieškoti "nugaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

nugrubti ?
nugrubti

sustingti: Pirštai nugrubo nuo šalčio.
Ieškoti "nugrubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: nugr, ubti

nukniubti ?
nukniubti

1. nulinkti, nuknebti: Nosis nukniubusi (kumpa).
Ieškoti "nukniubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: nukn, ubti

nusiaubti ?
nusiaubti

apiplėšti, nuniokoti: Priešas nusiaubė miestą.
Ieškoti "nusiaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

pagrubti ?
pagrubti

šiek tiek sugrubti: pagrubę pirštai
Ieškoti "pagrubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: pagr, ubti

pakniubti ?
pakniubti

1. kiek sukniubti: pakniubo ristas žirgas.
Ieškoti "pakniubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: pakn, ubti

parbaubti ?
parbaubti

pareiti baubiant: Jauteliai parbaubia namo.
Ieškoti "parbaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

prikniubti ?
prikniubti

prilinkti: Verpia, prie ratelio prikniubusi. prikniubo prie knygos.
Ieškoti "prikniubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: prik, ubti

prisriaubti ?
prisriaubti

šnek. 1. godžiai prigerti: Karvė prisriaubė vandens. | sngr.
Ieškoti "prisriaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

siaubti ?
siaubti

1. niokoti, naikinti: siaubia vėtros žemę. Kryžiuočiai siaubė Lietuvą.
Ieškoti "siaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

skubti ?
skubti

skubiam darytis, skubėti: Kad skubsime, tai ir suskubsime nukasti bulves
Ieškoti "skubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: sku, bti

sriaubti ?
sriaubti

šnek. su garsu gerti ar srėbti: sriaubia karvės vandenį. sriaubia barščius kaip paršas.
Ieškoti "sriaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

subaubti ?
subaubti

1. trumpai baubti, subliauti: Karvė subaubė.
Ieškoti "subaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

sudubti ?
sudubti

1. pasidaryti dubiam: sudubo grindys. Lubos sudubo į vidų.
Ieškoti "sudubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: sud, bti

sugaubti ?
sugaubti

sudėti gaubtai, suriesti, susupti: Prie lūpų sugaubęs delnus, šaukia.
Ieškoti "sugaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

sugrubti ?
sugrubti

pasidaryti negraibščiam, sustingusiam: Nuo šalčio rankos sugrubo. sugrubusiais pirštais nesučiupinėja.
Ieškoti "sugrubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: sugr, ubti

sukniubti ?
sukniubti

1. parpulti ant kelių veidu žemyn: sukniubo ant žemės. Kaip stovėjo, taip ir sukniubo.
Ieškoti "sukniubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: sukn, ubti

susigaubti ?
susigaubti

susimesti, susiriesti: Lentos susigaubė.
Ieškoti "susigaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

suskubti ?
suskubti

1. suspėti atlikti: Jis nesuskubo laiku atvažiuoti. Ji visur suskumba.
Ieškoti "suskubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: susk, ubti

susriaubti ?
susriaubti

šnek. sriaubiant sugerti: susriaubk nuo stalo pieną, kad paliejai.
Ieškoti "susriaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

suūbti ?
suūbti

suūkti, surikti (apie pelėdą).
Ieškoti "suūbti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: suū, bti

sužliaubti ?
sužliaubti

1. šnek. godžiai suėsti, suryti: Karvė sužliaubė burokus.
Ieškoti "sužliaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

šlubti ?
šlubti

darytis šlubam, imti šlubuoti: Jis pradeda š.
Ieškoti "šlubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: šlu, bti

triaubti ?
triaubti

šnek. godžiai gerti, sriaubti: Kad triaubia karvės vandenį!
Ieškoti "triaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

ūbti ?
ūbti

šaukti, ūkti (apie pelėdą, apuoką).
Ieškoti "ūbti" per Google

užbaubti ?
užbaubti

1. imti baubti: Kad užbaubė karvė, net ausys plyšta.
Ieškoti "užbaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

užgaubti ?
užgaubti

apgaubti iš viršaus, uždengti: U. vaiką kailiniais. | sngr.: Užsigaubk skarą ant pečių (skara pečius).
Ieškoti "užgaubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius kirčiuotą au

užgrubti ?
užgrubti

nuo šalčio sustingti, sugrubti: užgrubau nagus. Šalta, rankos užgrubo.
Ieškoti "užgrubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: užgr, ubti

užkniubti ?
užkniubti

užsigulti, užsikniaubti: Jis vis užkniubęs ir užkniubęs ant knygos.
Ieškoti "užkniubti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: užkn, ubti
1 puslapis iš 2    Toliau >>

Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai, dainu tekstai
© Rimai.DainuTekstai.lt .:. DainuTekstai.lt, 2010


Rimai.DainuTekstai.lt yra lietuviškų rimų paieška. Sistema ieško žodžių, kurie turi tokią pačią ar panašią kirčiuotą pabaigą ir galėtų rimuotis tarpusavyje. Be to, galima ieškoti ne tik rimų, bet ir žodžių, turinčių įvairius raidžių derinius. Išsamiau...
Taip pat DainuTekstai.lt portale veikia dainų tekstų ir lietuviškų patarlių paieška.Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/uzeikne/rimai.dainutekstai.lt/footer.php on line 41

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/uzeikne/rimai.dainutekstai.lt/footer.php on line 43