A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
Pilnas žodis   Pabaiga   Kiek raidžių nuo galo   Bet kuri dalis [?]
Nustatymai


Žodis igliaudyti nerastas. Gal ieškoti išgliaudyti?

Pagal užklausą igliaudyti rasta rezultatų: 1106 (jei kirčiavimas neatitinka, pasirinkite, pagal kiek raidžių nuo galo ieškoti)

apsiskaityti ?
apsiskaityti

1. daug perskaityti, susipažinti su literatūra: Jam dar gerokai reikia a. Jis apsiskaitęs žmogus.
Ieškoti "apsiskaityti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apsi, tyti
apsiskaityti
apsmaigyti ?
apsmaigyti

nusmaigstyti aplink: apsmaigyk tą vietą eglišakėmis.
Ieškoti "apsmaigyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apsm, gyti

apsmaigstyti ?
apsmaigstyti

nusmaigstyti aplink: apsmaigstyk tą vietą eglišakėmis.
Ieškoti "apsmaigstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apsm, tyti
apsmaigstyti
apsmilkyti ?
apsmilkyti

apsmilkti
Ieškoti "apsmilkyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apsm, kyti
apsmilkyti
apstabdyti ?
apstabdyti

pristabdyti
Ieškoti "apstabdyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apst, dyti
apstabdyti
apstatyti ?
apstatyti

1. apdėti, apkrauti: A. stalą valgiais.
Ieškoti "apstatyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apst, tyti
apstatyti
apsvarstyti ?
apsvarstyti

įvertinti visas aplinkybes: Prieš pradedant reikia gerai a. | sngr.: Ar jau apsisvarstei (apsisprendei)?
Ieškoti "apsvarstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apsv, tyti
apsvarstyti
apšerkšnyti ?
apšerkšnyti

apsitraukti šerkšnu, apšarmoti: Medžiai apšerkšnijo.
Ieškoti "apšerkšnyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apše, nyti
apšerkšnyti
apšlakstyti ?
apšlakstyti

apšlėkti: A. vandeniu žarijas.
Ieškoti "apšlakstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apšl, tyti
apšlakstyti
aptaisyti ?
aptaisyti

1. aprengti, apvilkti: Vaiką naujais drabužiais a. | sngr.: Ji gražiai apsitaisiusi.
Ieškoti "aptaisyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apta, syti
aptaisyti
aptampyti ?
aptampyti

aptąsyti: Aptampė, apstumdė vargšą. | sngr.: Apsitampė marškinius
Ieškoti "aptampyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apta, pyti
aptampyti
aptąsyti ?
aptąsyti

kiek patąsyti, apstumdyti, apmušti: Jį ten gerokai aptąsė. | sngr.: Apsitąsė girtuokliai
Ieškoti "aptąsyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: aptą, syti

aptašyti ?
aptašyti

paviršium nutašyti: A. baslį, akmenį. | sngr.
Ieškoti "aptašyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apta, šyti
aptašyti
aptaškyti ?
aptaškyti

aptėkšti: A. ką purvais. | sngr.: Apsitaškė vandeniu.
Ieškoti "aptaškyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apta, kyti
aptaškyti
aptrankyti ?
aptrankyti

kiek sutrankyti, apdaužyti
Ieškoti "aptrankyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: aptr, kyti
aptrankyti
aptvarkyti ?
aptvarkyti

šiek tiek, ne iki galo sutvarkyti: A. reikalus. | sngr.: Apsitvarkė kambarį.
Ieškoti "aptvarkyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: aptv, kyti
aptvarkyti
apvaldyti ?
apvaldyti

truputį, ne visai suvaldyti, apraminti, aptvardyti: Apvaldyk vaikus. | sngr.: Apsivaldyk nesiutęs
Ieškoti "apvaldyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apva, dyti
apvaldyti
apvalyti ?
apvalyti

padaryti švarė, apšvarinti: A. dirvą. | sngr.: Neik pūkuotas, apsivalyk.
Ieškoti "apvalyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apva, lyti
apvalyti
apvalkstyti ?
apvalkstyti

apvilkti 2: A. vaikus.
Ieškoti "apvalkstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apva, tyti
apvalkstyti
apvaryti ?
apvaryti

varyti aplink, apginti.
Ieškoti "apvaryti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apva, ryti
apvaryti
apvartyti ?
apvartyti

apversti 2: A. nupjautus dobilus.
Ieškoti "apvartyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apva, tyti
apvartyti
apvyti ?
apvyti

1. vejant apvaryti: A. ką aplink trobą.
Ieškoti "apvyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apv, yti
apvyti
apžvalgyti ?
apžvalgyti

1. džn. apžvelgti: Jis apžvalgė, apžiūrėjo viską. | sngr.: Jis apsižvalgė aplinkui.
Ieškoti "apžvalgyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: apžv, gyti
apžvalgyti
ardyti ?
ardyti

1. griauti, versti: A. namą, stogą, tvorą. Ardo ežerą (vėjas laužo ledą).
Ieškoti "ardyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: ard, yti
ardyti
atardyti ?
atardyti

ardant nuplėšti: A. lopą, rankovę.
Ieškoti "atardyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atar, dyti
atardyti
atbaidyti ?
atbaidyti

baidant sulaikyti nuo kokio veiksmo, atgrasinti: Jie mane atbaidė nuo kelionės
Ieškoti "atbaidyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atba, dyti
atbaidyti
atganyti ?
atganyti

1. atšerti: A. gyvulį. | sngr.: Jis toks atsiganęs.
Ieškoti "atganyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atga, nyti

atgyti ?
atgyti

1. pasveikti; pagerėti: Ligonis atgijo.
Ieškoti "atgyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atg, yti
atgyti
atgrasyti ?
atgrasyti

atgrasinti
Ieškoti "atgrasyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atgr, syti
atgrasyti
atidalyti ?
atidalyti

1. atskirti: atidalys laukus nuo miško. | sngr.: Atsidalijo nuo brolių ir gyvena vienas.
Ieškoti "atidalyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atid, lyti
atidalyti
atidangstyti ?
atidangstyti

atidengti 1: Visos puodynės atidangsty tos. | sngr.: Atsidangstyk langus, bus šviesiau.
Ieškoti "atidangstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atid, tyti

atidaryti ?
atidaryti

1. padaryti atvirą, atverti: A. duris. | sngr.: Atsidaryk langus.
Ieškoti "atidaryti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atid, ryti
atidaryti
atitaisyti ?
atitaisyti

pašalinti atsiradusį negerumą: A. tekstą. A. išnarintą koją.
Ieškoti "atitaisyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atit, syti
atitaisyti
atkliudyti ?
atkliudyti

atkliūti 1: atkliudyk ratą.
Ieškoti "atkliudyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atkl, dyti
atkliudyti
atknaibyti ?
atknaibyti

šnek. knaibant atrišti: A. mazgą.
Ieškoti "atknaibyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atkn, byti

atkrapštyti ?
atkrapštyti

1. pravalyti krapštant.
Ieškoti "atkrapštyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atkr, tyti
atkrapštyti
atkratyti ?
atkratyti

kratant privarginti: Atkratė rankas grėbstant
Ieškoti "atkratyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atkr, tyti
atkratyti
atlaikyti ?
atlaikyti

1. įstengti sulaikyti, atsispirti: Statinė neatlaikė alaus. A. ašaras (nepravirkti).
Ieškoti "atlaikyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atla, kyti
atlaikyti
atlankyti ?
atlankyti

užeiti, aplankyti: Jis mane dažnai atlanko. | sngr.: Kartais pas mus kaimynas atsilanko.
Ieškoti "atlankyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atla, kyti
atlankyti
atlankstyti ?
atlankstyti

atlenkti 1: A. vielą, vinis| sngr.
Ieškoti "atlankstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atla, tyti
atlankstyti
atlipdyti ?
atlipdyti

atlipti: Pašto ženklą a. nuo voko
Ieškoti "atlipdyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atli, dyti
atlipdyti
atlyti ?
atlyti

1. lyjant priartėti: Lietus atlyja.
Ieškoti "atlyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atl, yti
atlyti
atmainyti ?
atmainyti

1. grąžinti sumainytą: A. žiedą. | sngr.: Buvo susimainę kepurėmis, vėl atsimainė.
Ieškoti "atmainyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atma, nyti
atmainyti
atmazgyti ?
atmazgyti

atmegzti
Ieškoti "atmazgyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atma, gyti
atmazgyti
atmirkyti ?
atmirkyti

1. laikyti vandenyje, kad kas sukietėjęs pasidarytų minkštas: Sudžiūvusią duoną a.
Ieškoti "atmirkyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atmi, kyti
atmirkyti
atplukdyti ?
atplukdyti

plukdant atgabenti: A. sielius.
Ieškoti "atplukdyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atpl, dyti
atplukdyti
atraityti ?
atraityti

raitant susukti: A. rankoves. | sngr.: Kelnes atsiraityti.
Ieškoti "atraityti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atra, tyti

atraizgyti ?
atraizgyti

padaryti nebesusiraizgiusį, atpainioti: A. siūlus.
Ieškoti "atraizgyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atra, gyti
atraizgyti
atrašyti ?
atrašyti

1. atsiųsti laišką: Jis man atrašė.
Ieškoti "atrašyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atra, šyti
atrašyti
atryti ?
atryti

ką prarytą išstumti atgal: Gandras atryja vaikams varles.
Ieškoti "atryti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atr, yti
atryti<< Atgal    2 puslapis iš 23    Toliau >>

Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai, dainu tekstai
© Rimai.DainuTekstai.lt .:. DainuTekstai.lt, 2010


Rimai.DainuTekstai.lt yra lietuviškų rimų paieška. Sistema ieško žodžių, kurie turi tokią pačią ar panašią kirčiuotą pabaigą ir galėtų rimuotis tarpusavyje. Be to, galima ieškoti ne tik rimų, bet ir žodžių, turinčių įvairius raidžių derinius. Išsamiau...
Taip pat DainuTekstai.lt portale veikia dainų tekstų ir lietuviškų patarlių paieška.Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/uzeikne/rimai.dainutekstai.lt/footer.php on line 41

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/uzeikne/rimai.dainutekstai.lt/footer.php on line 43