A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
Pilnas žodis   Pabaiga   Kiek raidžių nuo galo   Bet kuri dalis [?]
Nustatymai


Žodis silyti nerastas. Gal ieškoti įsilyti?

Pagal užklausą silyti rasta rezultatų: 1106 (jei kirčiavimas neatitinka, pasirinkite, pagal kiek raidžių nuo galo ieškoti)

atsagstyti ?
atsagstyti

atsegti: Kaklą, sagas a. | sngr.: Eina atsisagstęs.
Ieškoti "atsagstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atsa, tyti
atsagstyti
atsakyti ?
atsakyti

1. klausiantį painformuoti: A. į klausimą.
Ieškoti "atsakyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atsa, kyti
atsakyti
atsibastyti ?
atsibastyti

bastantis atvykti: Iš kažkur atsibastęs šuo.
Ieškoti "atsibastyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atsi, tyti
atsibastyti
atsikrapštyti ?
atsikrapštyti

1. šnek. atsikratyti: Negaliu nuo jo a.
Ieškoti "atsikrapštyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atsi, tyti
atsikrapštyti
atsikratyti ?
atsikratyti

1. nupulti kratantis: Važiuojant indo dangtis atsikratė.
Ieškoti "atsikratyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atsi, tyti
atsikratyti
atsikvapstyti ?
atsikvapstyti

tarm. atsikvėpti 3: Kai atsikvapstysiu, tada pavalgysiu
Ieškoti "atsikvapstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atsi, tyti

atsiprašyti ?
atsiprašyti

prašytis dovanojamam, atleidžiamam: A. ką užgavus, įžeidus. A. už įžeidimą. atsiprašau, leiskite įeiti.
Ieškoti "atsiprašyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atsi, šyti
atsiprašyti
atsiskaityti ?
atsiskaityti

suvesti sąskaitas, atsilyginti, atsimokėti: A. su kuo už darbą, už nuostolius, už žygius. A. grynaisiais.
Ieškoti "atsiskaityti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atsi, tyti
atsiskaityti
atsyti ?
atsyti

atsijungti, atsiskirti, nutolti: Atsijusi sąvoka (abstrakti). A. nuo gyvenimo.
Ieškoti "atsyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: ats, yti
atsyti
atsivyti ?
atsivyti

ateiti greitai iš paskos: Pirma aš atėjau, o jis paskui atsivijo
Ieškoti "atsivyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atsi, vyti
atsivyti
atskaityti ?
atskaityti

1. skaitant pasiekti kurią vietą: Knygą ligi pusės atskaitė.
Ieškoti "atskaityti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atsk, tyti
atskaityti
atstatyti ?
atstatyti

1. vėl pastatyti, atkurti: A. sugriautą namą, miestą. | sngr.: Trobas atsistatė.
Ieškoti "atstatyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atst, tyti
atstatyti
atšlyti ?
atšlyti

pakrypti į šalį, paslinkti atgal: Jis žingsnį atšlijo atgal.
Ieškoti "atšlyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atš, yti

atšvyti ?
atšvyti

Ieškoti "atšvyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atš, yti

atvaryti ?
atvaryti

1. varant artinti (priartinti): A. gyvulius pas tvartą. | sngr.: Atsivarė prie namų visą kaimenę.
Ieškoti "atvaryti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atva, ryti
atvaryti
atvyti ?
atvyti

1. atvaryti: A. šunį.
Ieškoti "atvyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: atv, yti
atvyti
austyti ?
austyti

auti: Tuos vaikus austyk ir austyk – čia apauk, čia nuauk
Ieškoti "austyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: aus, yti

badyti ?
badyti

1. daužyti, mušti su ragais: Jautis bado. | sngr.: Avys badosi.
Ieškoti "badyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: bad, yti
badyti
baidyti ?
baidyti

1. gąsdinti, bauginti: Baido kitus, o pats savo šešėlio bijo. | sngr.: Arklys baidosi mašinos.
Ieškoti "baidyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: bai, yti
baidyti
bandyti ?
bandyti

1. tirti ypatybes, sudėtį ir pan., tikrinti kokybę, veikimą, tikimą; mėginti: B. ledo stiprumą. Bandomasis laikas. B. laimę loterijoje.
Ieškoti "bandyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: ban, yti
bandyti
barstyti ?
barstyti

1. džn. berti 1: B. taką smėliu. | sngr.: Žiūrėk, kad grūdai nesibarstytų vežant.
Ieškoti "barstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: bars, tyti
barstyti
blaškyti ?
blaškyti

1. netvarkingai mėtyti, svaidyti: B. akmenis, pagalius.
Ieškoti "blaškyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: blaš, kyti
blaškyti
braidyti ?
braidyti

1. džn. bristi 1: B. po purvyną, po sniegą. | prk.: Saulė braido debesyse (pasirodo ir vėl pasislepia).
Ieškoti "braidyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: brai, dyti
braidyti
braukyti ?
braukyti

1. džn. braukti 1: Skaudamas vietas b. (masažuoti). Voratinklius nuo lubų b. (šluostyti). Apynius b. (skinti). Degtukus b. (degioti).
Ieškoti "braukyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: brau, kyti
braukyti
bugdyti ?
bugdyti

šnek. 1. sunkiai nešti, vilkti, gabenti.
Ieškoti "bugdyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: bug, yti

čiaužyti ?
čiaužyti

1. džn. čiaužti 1: Č. ant ledo.
Ieškoti "čiaužyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: čiau, žyti

čiulpyti ?
čiulpyti

čiulpti: Č. korį.
Ieškoti "čiulpyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: čiul, pyti

dalyti ?
dalyti

1. skirstyti į dalis: D. vaikams obuolius, maistą. | sngr.: dalytis su kuo uždarbiu.
Ieškoti "dalyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: dal, yti
dalyti
dangstyti ?
dangstyti

1. džn. 1 dengti 1: Akis rankomis d. Skrynias d. | sngr.: Nuo saulės dangstosi.
Ieškoti "dangstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: dang, tyti

dantyti ?
dantyti

1. dėti įrankiui dantis: Grėblį d.
Ieškoti "dantyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: dan, yti

daryti ?
daryti

1. dirbti, gaminti konkretų objektą: D. vežimą, stalą, grėblį. Alų, sūrį, dešras, valgį, pietus d. Kupetas, lysves, puokštes d. Bitės medų, korius daro. Iš pieno pinigus daro. | sngr.: Klumpes darosi. Sviestas nesidaro. Rasa, šerkšnas darosi.
Ieškoti "daryti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: dar, yti
daryti
darkyti ?
darkyti

1. bjauroti, gadinti: Drabužius, pašarą, medžius d. Darkyta kalba. | sngr.: Orai darkosi.
Ieškoti "darkyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: dar, yti
darkyti
daužyti ?
daužyti

1. džn. daužti 1: Stiklus, puodus d.
Ieškoti "daužyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: dau, yti
daužyti
dažyti ?
dažyti

1. mirkyti, vilgyti: Duoną į taukus d.
Ieškoti "dažyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: daž, yti
dažyti
drabstyti ?
drabstyti

drėbti 1, 4; taškyti, mėtyti tirštį: Arkliai kojomis drabsto purvus. | prk.: Pinigus be reikalo drabsto. | sngr.: Drabstosi sniegas į šalis.
Ieškoti "drabstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: drab, tyti
drabstyti
draibstyti ?
draibstyti

žr. drabstyti
Ieškoti "draibstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: drai, tyti
draibstyti
draikyti ?
draikyti

driekti 2: Vėjas šiaudus draiko po kiemą. Siūlus d. | sngr.: Voratinkliai draikėsi be vėjo.
Ieškoti "draikyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: drai, kyti
draikyti
draskyti ?
draskyti

drėksti.
Ieškoti "draskyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: dras, kyti
draskyti
drėgnyti ?
drėgnyti

žr. drėkti
Ieškoti "drėgnyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: drėg, nyti

dribdyti ?
dribdyti

dribti 2: Skausmas dribdė jį vietoje.
Ieškoti "dribdyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: drib, dyti

drunyti ?
drunyti

1. žr. trūnyti 1.
Ieškoti "drunyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: dru, yti
drunyti
ganyti ?
ganyti

1. varinėti ir saugoti gyvulius ganykloje: Galvijus, arklius, žąsis g.
Ieškoti "ganyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: gan, yti
ganyti
garbstyti ?
garbstyti

1. garbinti, girti: Garbstėme svetelius.
Ieškoti "garbstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: garb, tyti

gaubstyti ?
gaubstyti

gaubti; supstyti: Vaiką gaubsto, kad nesušaltų. | sngr.: Skaromis gaubstytis.
Ieškoti "gaubstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: gaub, tyti

geltonyti ?
geltonyti

darytis geltonam, gelsti: Rugiai, lapai geltonija.
Ieškoti "geltonyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: gelt, nyti

gimdyti ?
gimdyti

1. prž. gimti 1: Kūdikį g.
Ieškoti "gimdyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: gim, yti
gimdyti
gyti ?
gyti

1. sveikti, taisytis: Ligonis gyja. Jau gyju. Žaizda gyja.
Ieškoti "gyti" per Google
gyti
glabstyti ?
glabstyti

1. glamonėti, glausti: Neglabstyk tu manęs. Myluoja, glabsto jaunikį.
Ieškoti "glabstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: glab, tyti

glaistyti ?
glaistyti

glieti: Klojimo padą moliu glaisto. G. delnu duonos kepalą (prieš kepant). Langus g.
Ieškoti "glaistyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: glai, tyti

glaubstyti ?
glaubstyti

glaubti
Ieškoti "glaubstyti" per Google
Rasti žodžius, turinčius raidžių derinius: glau, tyti
<< Atgal    3 puslapis iš 23    Toliau >>

Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai, dainu tekstai
© Rimai.DainuTekstai.lt .:. DainuTekstai.lt, 2010


Rimai.DainuTekstai.lt yra lietuviškų rimų paieška. Sistema ieško žodžių, kurie turi tokią pačią ar panašią kirčiuotą pabaigą ir galėtų rimuotis tarpusavyje. Be to, galima ieškoti ne tik rimų, bet ir žodžių, turinčių įvairius raidžių derinius. Išsamiau...
Taip pat DainuTekstai.lt portale veikia dainų tekstų ir lietuviškų patarlių paieška.